'सुदूर पश्चिमको आर्थिक विकासको सहयात्री'

News & Updates
Jr. Asistant Call For Interview

मिति २०७३/०५/१६

कनिष्ठ सहायक पदका लागि मिति २०७३ साल भाद्र ११ गते लिएको लिखित परीक्षामा सम्मिलित उम्मेदवारहरु मध्ये तपसिलका उम्मेदवारहरुलाई मिति २०७३÷०५÷१९ गते दिउसो १० बजे देखि हुने अन्तरवार्ताका लागि छनौट गरिएकाले सबैको जानकारी का लागि यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

 

 

रोल.नं. नाम समय
अम्बिका जोशी बिहान १० बजे देखि
अशिम पाण्डेय बिहान १० बजे देखि
२२ चक्र देव भट्ट बिहान १० बजे देखि
२३ चन्द्र बहादुर धामी बिहान १० बजे देखि
२७ चित्रा कुमारी भट्ट बिहान १० बजे देखि
२९ दिलिप सिंह भाट बिहान १० बजे देखि
३४ दिपेन्द्र बहादुर भण्डारी बिहान १० बजे देखि
३९ दिनेश चौधरी बिहान १० बजे देखि
४६ गणेश भूल बिहान १० बजे देखि
४८ गणेश थापा बिहान १० बजे देखि
५१ गोबिन्द प्रसाद जोशी बिहान १० बजे देखि
५७ हेम चन्द बिहान १० बजे देखि
६१ हेमन्ती कुमारी उप्रेती बिहान १० बजे देखि
७० कैलाश भट्ट बिहान १० बजे देखि
७४ कपिल साउद बिहान १० बजे देखि
७७ कृष्णा खनाल बिहान १० बजे देखि
७९ कृष्णानन्द जोशी बिहान १० बजे देखि
८१ कृष्ण सिंह भाट बिहान १० बजे देखि
८२ कुमारी कलावती धामी बिहान १० बजे देखि
८५ लक्ष्मण दत्त जोशी दिउसो २.३० बजे देखि
८८ लक्ष्मी पन्त दिउसो २.३० बजे देखि
९० लोकेन्द्र देव भट्ट दिउसो २.३० बजे देखि
९२ महेन्द्र बिष्ट दिउसो २.३० बजे देखि
९३ महेश शाही दिउसो २.३० बजे देखि
९९ माया भण्डारी दिउसो २.३० बजे देखि
१०२ श्रमिती सुनिता धामी दिउसो २.३० बजे देखि
१०६ नव राज जोशी दिउसो २.३० बजे देखि
११० निर्मला जैशी दिउसो २.३० बजे देखि
१२१ प्रकाश दत्त जोशी दिउसो २.३० बजे देखि
१२९ पुजा लेखक भट्ट दिउसो २.३० बजे देखि
१३० पूर्ण बहादुर कार्की दिउसो २.३० बजे देखि
१३३ पुष्प राज जोशी दिउसो २.३० बजे देखि
१३९ रमेश शर्मा दिउसो २.३० बजे देखि
१४९ सरोज जोशी दिउसो २.३० बजे देखि
१५५ शोभा कुमारी ओझा दिउसो २.३० बजे देखि
१५७ श्याम राज भट्ट दिउसो २.३० बजे देखि
१६० स्नेहा भट्ट दिउसो २.३० बजे देखि
१६५ सुरेन्द्र चन्द दिउसो २.३० बजे देखि
१६६ सुरेश धामी दिउसो २.३० बजे देखि
१६९ उदय कार्की दिउसो २.३० बजे देखि
१७३ यादव प्रसाद बोहरा दिउसो २.३० बजे देखि
१७५ योगेन्द्र बहादुर कटुवाल दिउसो २.३० बजे देखि

सदस्य सचिव
पदपूर्ति समिति
कञ्चन डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड
प्रधान कार्यालय महेन्द्रनगर