'सुदूर पश्चिमको आर्थिक विकासको सहयात्री'

News & Updates
Assistant Level Interview Notice

कञ्चन डेभलपमेन्ट बैंक लीमिटेड केन्द्रिय कार्यालय, भिमदत्तनगरको देहायका बिज्ञापनमा लिइएको लिखित परीक्षामा सम्मिलित उमेदवारहरुमध्ये बर्णानुक्रमानुसार देहायका रोल नम्बर तथा नाम थर भएका उम्मेदवार उत्तिर्ण भई अन्तरबार्ताको लागी छनौट भएको ब्योहरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सुचना प्रकाशीत गरिएको छ । अन्तरबार्ताको लागी छनौट भएका उम्मेदवारहरुले आवश्यक कागजात र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र सहित देहायको स्थान, मिति र समयमा हुने अन्तरबार्तामा उपस्थित हुन यो सुचना प्रकाशित गरीएको छ । आवश्यक न्युनतम योग्यता तथा अन्य आवश्यक कागजातको प्रमाणपत्रहरु नपु–याएमा जुनसुकै बखत दरखास्त रद्द हुनेछ । 
 
पद : कनिष्ठ सहायक
लिखित परीक्षा सञ्चालन भएको मिति : २०७४/११/२६ 
अन्तर्वार्ता हुने स्थान : कंचन डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड, केन्द्रिय कार्यालय, भिमदत्तनगर –०४, जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाने बाटो ।
अन्तर्वार्ता तालिकाः
१) मिति : २०७४/१२/१०
  • समय : दिउसो १.०० बजे देखि बेलुका ०६ बजे सि.नं. १ देखि ३० सम्म ।
२) मिति : २०७४÷१२÷११
  •    समय : बिहान ८.०० बजे देखि दिउसो १२ बजे सि.नं. ३१ देखि ५५ सम्म ।
  •    समय : दिउसो १.०० बजे देखि बेलुका  ०६ बजे सि.नं. ५६ देखि ८६ सम्म ।
S.No. Roll No. Name Father's Name
1 7 AMMAR BAHADUR BIST BIR BAHADUR BIST
2 14 ARATI PATHAK GANESH PRASAD PATHAK
3 18 ASHOK BAHADUR CHAND KARNA BAHADUR CHAND
4 25 BASHANTI BHATT NAND RAJ BHATT
5 44 BHUPENDRA KUNWAR BIRKHA KUNWAR
6 46 BHUWAN BHATT NAV RAJ BHATT
7 50 BIBEK BIST SHAHADEB BIST
8 51 BIMAL BUDHA LOGA BAHADUR BUDHA
9 66 CHAKRA BDR BAM PADAM SINGH BAM
10 68 CHANDRA BDR RANA LAHHU RANA
11 70 CHANDRA JOSHI GANESH DATT JOSHI
12 73 DAMBAR NATH OJHA DILLI RAJ OJHA
13 74 DARSHAN BHAT BASU SINGH BHAT
14 97 DINESH BALAYER HARK BDR BALAYAR
15 105 DIPAK RAJ JOSHI DHANRAJ JOSHI
16 106 DIPENDRA BAHADUR AYER BHAWANI SINGH AYER
17 457 DIPENDRA PRASAD JOSHI  
18 108 DIWAKAR JOSHI MOHAN DATT JOSHI
19 118 GITA BAM CHAND DHAN BAHADUR BAM
20 128 GOPAL PANERU KHAGENDRA PANERU
21 134 HEMA JOSHI NARAYAN DATT JOSHI
22 135 HEMANT BHATT TANK PRASAD BHATT
23 136 HEMANT KUNWAR GANGA SINGH KUNWAR
24 144 HIMMAT SINGH KHATI DILIP SINGH KHATI
25 146 ISHWARI PANT NAGENDRA KISHOR PANT
26 147 JANAK RAJ BHATT PADAM RAJ BHATT
27 148 JANAK RAJ JOSHI  AMMAR RAJ JOSHI
28 149 JANAKI BAM MAN BAHADUR BAM
29 152 JANAKI BHATT HARI DATT BHATT
30 162 JITENDRA BHANDARI DAMBAR SINGH BHANDARI
31 167 KABI RAJ BHATT INDRA DEV BHATT
32 450 KALAWATI K.C.  
33 178 KAMALA KUNWAR GANESH BAHADUR KUNWAR
34 193 KESHAB DATT JOSHI HARI DATT JOSHI
35 197 KHAGENDRA JOSHI  GANESH DATT JOSHI
36 205 KRISHNA JAISHI  UDAIRAM JAISHI
37 451 KRISHNA JOSHI  
38 216 LAXMI BHATT  CHUDAMANI BHATT
39 217 LAXMI BOHARA GANESH SINGH BOHARA
40 234 MADHABI DHAMI  
41 240 MAMATA JOSHI HEMRAJ JOSHI
42 266 NARAD BAJGAIN KALPA RAJ BAJGAIN
43 269 NILAM KUMARI JOSHI UPENDRA RAJ JOSHI
44 270 NILKANTH GHIMIRE  DASHU PRASAD GHIMIRE
45 272 NIRAJ DAHAL NEELAM DAHAL
46 275 NIRAJ RAJ JOSHI  DATTA RAJ JOSHI
47 446 NIRMALA BHATTA KRISHNA RAJ BHATTA
48 281 NIRMALA JOSHI KESHAB DATT JOSHI
49 285 PADAM NATH DALPATI NATH
50 286 PADAM RAJ BHATT NARAYAN DATT BHATT
51 298 PRAKASH BAHADUR KARKI GOPAL SINGH KARKI
52 452 PRABIN SHRESTHA LAXMAN PRASAD SHRESTHA
53 297 PRAKASH AWASTHI CHETRAJ AWASTHI
54 302 PRASHANT RAJ JOSHI HARI DATT JOSHI
55 308 PREM RAJ JOSHI RATNA LAL JOSHI
56 321 PURNA BAHADUR KARKI  DILE KARKI
57 329 RABINDRA MALLA DHARMA SINGH MALLA
58 331 RAJ KUMAR RANA THAGGU RANA
59 447 RAJENDRA BISTA KARAN BAHADUR BISTA
60 333 RAJENDRA NATH BHANDEV NATH
61 334 RAJENDRA SINGH MANGOLA KHULI SINGH MANGOLA
62 337 RAKSHA TAMOLI BHOJ RAJ TAMOLI
63 338 RAM BAHADUR BIST LOK BAHADUR BIST
64 339 RAM CHANDRA BHATT TIRTHA RAJ BHATT
65 341 RAM PRASAD AWASTHI DHANNJAYA AWASTHI
66 344 RAMESH PRASAD BAJGAI BISHNU PRASAD BAJGAI
67 354 RHYDIMA BUDHAYER HIRALAL AYER
68 360 ROSHANI SAUD HIKMAT SINGH SAUD
69 377 SANGITA KARKI MAN SINGH KARKI
70 380 SANTOSH RAJ REGMI RADHA KRISHNA REGMI
71 382 SAPANA SINGH TEK BAHADUR SINGH
72 383 SARITA BIST PREM BIST
73 385 SARSWATI BHATT DURGA DATT BHATTA
74 391 SHIVA BIST SURENDRA BIST
75 394 SHUBHAM JOSHI  ARUN JOSHI
76 453 SHYAM ACHARYA GOPAL AACHARYA
77 398 SIDDHARTHA RAUTEDA JANAK RAJ RAUTEDA
78 406 SUMAN CHAND BHUPAL CHAND
79 409 SUNITA BHANDARI PADAM BAHADUR BHANDARI
80 454 SURENDRA CHAND PURNA BAHADUR CHAND
81 415 SURENDRA KUMAR SAUD NAND SINGH SAUD
82 458 SUSMA MALLA  YAM BAHADUR MALLA
83 425 TARA DATT PANT KRISHNA DATT PANT
84 427 TEJ BAHADUR ROKAYA DEV BAHADUR ROKAYA
85 440 YAGYA CHAUDHARY HARIBHAJAN CHAUDHARY
86 444 YESODA AWASTHI DHARMANAND AWASTHI

पद : सहायक
लिखित परीक्षा सञ्चालन भएको मिति : 
२०७४/११/२६ 
अन्तर्वार्ता हुने स्थान : कंचन डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड, केन्द्रिय कार्यालय, भिमदत्तनगर –०४, जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाने बाटो ।
अन्तर्वार्ता हुने मिति : २०७४/१२/१०
अन्तर्वार्ता हुने समय : बिहान १० बजे देखि १२ बजे सम्म ।

 

S.No. Roll No. Name Father's Name

1

4 Ramesh Sharma DEVI PRASAD SHARMA

पद : बरिष्ठ सहायक
लिखित परीक्षा सञ्चालन भएको मिति :
 २०७४/११/२६ 
अन्तर्वार्ता हुने स्थान : कंचन डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड, केन्द्रिय कार्यालय, भिमदत्तनगर, जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाने बाटो ।
अन्तर्वार्ता हुने मिति : २०७४÷१२÷१०
अन्तर्वार्ता हुने समय : बिहान १० बजे देखि १२ बजे सम्म ।

 

S.No. Roll No. Name Father's Name
1 3 PRAKSH CHANDRA PANT MAHESH PRASAD PANT

 

 

............................
सदस्य सचिव
पदपूर्ति समिति
कञ्चन डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड
प्रधान कार्यालय महेन्द्रनगर