'सुदूर पश्चिमको आर्थिक विकासको सहयात्री'

News & Updates
Officer Level Interview Notice

अधीकृत स्तर देखी नायब कार्यकारी प्रमुख सम्मका लागि मिति २०७४ साल माघ ८ गते खोलीएको बिज्ञापन मा सम्मिलित उम्मेदवारहरु मध्ये तपसिलका उम्मेदवारहरुलाई मिति २०७४/१२/१० गते बिहान १० बजे देखि हुने अन्तरवार्ताका लागि छनौट गरिएकाले सबैको जानकारी का लागि यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।


पद : बरिष्ठ प्रबन्धक
अन्तर्वार्ता हुने स्थान : कञ्चन डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड, केन्द्रिय कार्यालय, भिमदत्तनगर –०४, जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाने बाटो ।
अन्तर्वार्ता हुने मिति : २०७४/१२/१०
अन्तर्वार्ता हुने समय:  बिहान १० बजे देखी १२ बजे सम्म ।

 

S.No. Name Father's Name
1 KAMAL PRASAD BHANDARI  

 


पद : बरिष्ठ अधिकृत
अन्तर्वार्ता हुने स्थान : कञ्चन डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड, केन्द्रिय कार्यालय, भिमदत्तनगर –०४, जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाने बाटो ।
अन्तर्वार्ता हुने मिति : २०७४/१२/१०
अन्तर्वार्ता हुने समय:  बिहान १० बजे देखी १२ बजे सम्म ।

 

S.No. Name Father's Name
1 SURENDRA BAHADUR CHAND KIRTI BAHADUR CHAND
2 SURYA PRASAD PATHAK HARI PRASAD PATHAK

 

 

पद : अधिकृत
अन्तर्वार्ता हुने स्थान : कञ्चन डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड, केन्द्रिय कार्यालय, भिमदत्तनगर –०४, जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाने बाटो ।
अन्तर्वार्ता हुने मिति : २०७४/१२/१०
अन्तर्वार्ता हुने समय:  बिहान १० बजे देखी १२ बजे सम्म ।

 

S.No. Name Father's Name
1 JANAM RAJ TIMILSHINA  
2 LOKENDRA PRASAD BHATT DHARME BHATT

 

 

............................
सदस्य सचिव
पदपूर्ति समिति
कञ्चन डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड
प्रधानकार्यालय, महेन्द्रनगर