'सुदूर पश्चिमको आर्थिक विकासको सहयात्री'

News & Updates
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

प्रधान कार्यालय
मानब संशाधन व्यबस्थापन विभाग
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना  (मिति २०७४/१२/१३)

यस बैंकले बिभिन्न पदहरु खुला प्रतियोगिता द्वारा पदपूर्ति गर्न मिति २०७४/१०/१० गते  बरिष्ठ सहायक, सहायक र कनिष्ठ सहायक पदका लागि लिएको लिखित परीक्षा उतिर्ण गरेका उम्मेदवारहरुको २०७४/१२/१० र ११ गते लिएको अन्तरवार्ता समेत को कुल प्राप्ताङ्क अनुसारको योग्यता क्रमका आधारमा देहायका उम्मेदवारहरु सफल भएकोले यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ । सफल उम्मेदवारहरु ले मिति २०७५/०१/०२ गते  सम्म यस विभागमा सम्पर्क राख्न आउनु होला । उक्त मिति भित्र सम्पर्क राख्न नआएमा वैकल्पिक उम्मेदवार लाई नियुक्ती गरिने व्यहोरा समेत यसै सुचना द्धारा जानकारी गराईन्छ ।

 

 

बरिष्ठ सहायक पदका लागि सफल उम्मेद्वार ।

सि न रोल.नं.  नाम
१       प्रकाश चन्द्र पन्त


सहायक पदका लागि सफल उम्मेदवार ।

सि न रोल.नं.  नाम
१       रमेश शर्मा

 

कनिष्ठ सहायक पदका लागि सफल उम्मेदवारहरु ।

सि. न. रो. न. नाम
१७८ कमला कुँवर
१४८ जनक राज जोशी
१३५ हेमन्त भट्ट
३३४ राजेन्द्र सिह मङ्गोला
३९८ सीद्घार्थ रौतेडा
२०५ कृष्णा जैसी
३८३ सरीता बिष्ट
२९७ प्रकाश अवस्थी
२९८ प्रकाश बहादुर कार्की
१० २४० ममता जोशी
११ ६८ चन्द्र बहादुर राना
१२ ४४ भुपेन्द्र कुँवर
१३ २६६ नारद बजगाँई
१४ ५० विवेक बिष्ट
१५ ४४० यज्ञ चौधरी
१६ ३३१ राज कुमार राना
१७ २७५ नीरज राज जोशी
१८ ३९१ सिबा बिष्ट
१९ १३६ हेमन्त कुँवर
२० ३६० रोशनी साउद
२१ ३४४ रमेश प्रशाद बजगाँई
२२ ४५४ सुरेन्द्र चन्द
२३ ४५२ प्रबिन श्रेष्ठ
२४ १६७ कबी राज भट्ट
२५ ७३ डम्वर नाथ ओझा
२६ ४२७ तेज बहादुर रोकाया

 

कनिष्ठ सहायक पदका बैकल्पिक उम्मेदवारहरु

सि. न. रो. न. नाम
१०५ दीपक राज जोशी
२५ बसन्ती भट्ट
३०२ प्रशान्त राज जोशी
३३९ रामचन्द्र भट्ट
२८५ पदम नाथ
३०८ प्रेम राज जोशी
१४४ हीम्मत सिंह खाती
३७७ सँगिता कार्की
१३४ हेमा जोशी
१० ४२५ तारा दत्त पन्त
११ २१६ लक्ष्मी भट्ट
१२ ४४७ राजेन्द्र बिष्ट
१३ १५२ जानकी भट्ट
१४ ९७ दिनेश बलायर
१५ ३८५ सरस्वती भट्ट
१६ अम्मर बहादुर बिष्ट
१७ २८१ निर्मला जोशी
१८ १४७ जनक राज भट्ट
१९ १९३ केशब दत्त जोशी
२० ३२९ रबिन्द्र मल्ल
२१ ७० चन्द्रा जोशी
२२ ४०९ सुनिता भण्डारी
२३ ४५७ दिपेन्द्र प्रशाद जोशी
२४ ३४१ राम प्रशाद अवस्थी
२५ ३८२ सपना सिंह
२६ ७४ दर्शन भाट
२७ १४ आरती पाठक
२८ ४६ भुवन भट्ट
२९ ३३७ रक्षा तमोली
३० १०८ दिवाकर जोशी

 

 

 

................................
बिभागिय प्रमुख
मानव संशाधन बिभाग