'सुदूर पश्चिमको आर्थिक विकासको सहयात्री'

News & Updates
आफ्नो खाताको बिबरण अद्यावद्यिक गर्ने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना

कञ्चन डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेडका ग्राहक महानुभावहरुलाई
आफ्नो खाताको बिबरण अद्यावद्यिक गर्ने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना !!!


सम्पत्ति शूद्धीकरण ऐन, नियमावली र नेपाल राष्ट्र बैंकद्धारा जारी  एकिकृत निर्देशिका वमोजिम बैंकका सम्पुर्ण खातावालाहरुको ग्राहक पहिचान बिवरण (Know Your Customer) अनिवार्य रुपमा अद्यावद्यिक  गर्नुपर्ने प्रावधान अनुसार, आदरणीय खाताधारक ग्राहकवर्ग तथा आधिकारिक खाता सञ्चालकहरु समेतले आफुले सञ्चालन गरिरहेको खाता रहेको सम्बन्धित शाखा वा आफुलाई पायक पर्ने शाखामा यथाशिघ्र सम्पर्क राखि वि.स. २०७५ आषाढ मसान्त भित्र ग्राहक पहिचान बिबरण (Know Your Customer) फारम भरी आफ्नो बिबरण अद्यावद्यिक गराउनु भै आवश्यक सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछौं ।  

द्रष्टव्यः तोकिएको मिति २०७५ आषाढ मसान्त भित्र  ग्राहक पहिचान बिबरण (KYC) अद्यावद्यिक नभएका खाताको कारोबार रोक्का हुनसक्ने भएकाले उक्त विवरणहरु समयमै उपलब्ध गराइ दिनुहुन अनुरोध गर्दछौ । यस प्रकृयाले ग्राहक महानुभावहरुमा पर्न जाने असुविधाप्रति बैंक परिवार क्षमाप्रार्थी छ  ।