'सुदूर पश्चिमको आर्थिक विकासको सहयात्री'

News & Updates
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (मिति २०७६/०१/११)

प्रधान कार्यलय
मानब संशाधन व्यबस्थापन विभाग
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (मिति २०७६/०१/११)

यस बैकंले बिभिन्न पदहरु खुला प्रतियोगिता द्वारा पदपूर्ति गर्न मिति २०७५/१२/३० गते सहायक र कनिष्ठ सहायक पदका लागि लिएको लिखित परीक्षा उतिर्ण गरेका उम्मेदवार हरुको २०७६/०१/९ र १० गते लिएको अन्तरवार्ता समेत को कुल प्राप्ताङ्क अनुसारको योग्यता क्रमका आधारमा देहायका उम्मेदवारहरु सफल भएकोले यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ । सफल उम्मेदवार हरु मध्ये सहायक र कनिष्ठ सहायक पदका सफल उम्मेदवारहरुले मिति २०७६/०१/२२ गते यस विभागमा सम्पर्क राख्न आउनु होला । उक्त मिति भित्र सम्पर्क राख्न नआएमा वैकल्पिक उम्मेदवार लाई नियुक्ती गरिने व्यहोरा समेत यसै सुचना द्धारा जानकारी गराईन्छ ।

सहायक पदका लागि सफल उम्मेदवार ।

क्रं. सं.

रो. नं.

उम्मेदवार को नाम

अ १२०

हेमन्त भट्ट

अ १३८

राजेन्द्र सिह मंगोला

अ १३१

नारद शर्मा

अ १२५

कमला कुवँर

अ १०९

चन्द्र बहादुर राना

अ १४२

रोशनी साउद

 

कनिष्ठ सहायक पदका लागि सफल उम्मेदवार ।

क्रं. सं.

रो. नं.

उम्मेदवार को नाम

जू अ ४०९

सुरेन्द्र बहादुर चन्द

जू अ ३९२

शर्मीला चौधरी

जू अ २९९

मदन राज भट्ट

जू अ २२०

बसन्ती भट्ट

जू अ २२१

बसन्ती चन्द

जू अ २०४

अजय कुमार चौधरी

 

कनिष्ठ सहायक पदका सफल उम्मेदवार (बैतडी र डोटि जिल्ला का लागी)।

क्रं. सं.

रो. नं.

उम्मेदवार को नाम

जिल्ला

जू अ ३०६ ममता रावल बैतडी

जू अ २१२ आाशा कुमारी जोशी डोटी

जू अ ३४३ प्रमिला शाही डोटी

जू अ २९७ लक्षमण भट्ट डोटी

जू अ ३०० महेश नाथ बैतडी

जू अ ३३९ प्रकाश जोशी बैतडी


कनिष्ठ सहायक पदका सफल बैकल्पिक उम्मेदवार

क्रं. सं.

रो. नं.

उम्मेदवार को नाम

जू अ २९१ किरन ऐडी
जू अ २३८ दिपक सिह कार्की
जू अ २९२ किरन दियाल
जू अ २०६ अनिल भट्ट
जू अ २०१ आकास सिह घटाल
जू अ ३७८ सञ्जु रोकाया
जू अ ३५८ राजेन्द्र बहादुर बिष्ट
जू अ ३०८ मनिसा चन्द
जू अ ३२९ निरज भट्ट
१० जू अ ४२३ जनक बहादुर नेगी
११ जू अ ३२५ नब राज अवस्थी
१२ जू अ २३५ बिरु बेहरा
१३ जू अ २९५ लाल सिह धामी
१४ जू अ २३४ बिरेन्द्र बहादुर बिष्ट
१५ जू अ ३५७ राजेन्द्र धामी
१६ जू अ २४२ धिरज भट्ट
१७ जू अ ४०६ सुदिप जोशी
१८ जू अ ३८७ शैलेन्द बस्नेत
१९ जू अ २४८ दिपक राज भट्ट
२० जू अ ३४२ प्रकास पन्त
२१ जू अ ३३७ प्रबिन चन्द
२२ जू अ ३७६ समिर बिष्ट
२३ जू अ ४२२ युबराज चन्द
२४ जू अ ३४६ प्रेम साउद
२५ जू अ ३२४ नरेन्द्र भण्डारी
२६ जू अ २१७ बल बोहरा
२७ जू अ ३३८ प्रकास धामी
२८ जू अ २६० हेमन्त ओझा
२९ जू अ २०८ अनिता साउद
३० जू अ २३९ दिपीका जोशी
३१ जू अ ३३६ पुजा पाण्डेय
३२ जू अ ३११ मानमती नाथ
३३ जू अ ३९८ सृजना रावल
३४ जू अ ३७० रुपा रावल (खाती)
३५ जू अ २८२ कमला कुमारी बिष्ट
३६ जू अ ३७९ संस्कृती भट्ट
३७ जू अ ३९७ सृजान रानामगर
३८ जू अ २२९ बिना ओझा
३९ जू अ ३०४ ममता चौधरी

 


बिभागिय प्रमुख
मानव संशाधन बिभाग